Speaker Profile

Li Qingwen

Jiangsu Jingchuang Electronics Co., Ltd.

VP